Sørvestre vegg. Pek og klikk og se noen detaljer større.

Wall southwest. Point and click to enlarge some details.

Tilbake/return


Denne siden ble sist revidert 2. mars 2009 av Terje Rønnes. Sidens hjem-adresse er: http://www.terjeronnes.com. ©Du kan kopiere tekst og bilder til privat bruk. You may copy text and images for private use only.