Rommet som maleri/ The room as a painting

 Midt på 90-tallet ønsket min lillebror at jeg malte soverommet i hans hus i Horten som et maleri. Tak, vegger, dører, vindusrammer - alt skulle være en del av maleriet og jeg fikk selv velge motivet. Det var et spennende arbeid og lillebror ble fornøyd. Huset ble noen år senere solgt, og rommet ble trolig re-malt som alle andre rom. Du kan klikke på bildene for å se dem større.

In the middle of the ninetieth, my younger brother wanted to have the bedroom in his house in Horten painted as a painting. Walls, ceiling, doors, windowframes - it should all be a part of the painting, and I could decide what to paint. It was an exiting work and I believe my brother became pleased. Some years later the house was sold, and I guess the room was redecorated to look like any other bedroom. Click to enlarge the pictures.

 

Jeg kan overtales til å ta liknende oppdrag.

Tilbake/Return

Kommentar/comments:

Mail me

 


Denne siden ble sist revidert 2. mars 2009 av Terje Rønnes. Sidens hjem-adresse er: http://www.terjeronnes.com. ©Du kan kopiere tekst og bilder til privat bruk. You may copy text and images for private use only.