\ \

 Martin Thorkildsen

1861-1898

Martin Thorkildsen er min oldefar, men jeg vet ikke så mye om ham. Jeg vet at han ble født i Fredrikstad i 1861 og at han døde i Horten 36 år senere - i 1898. I løpet av sitt korte liv stiftet han familie, flyttet til Horten og utdannet seg til dekormaler. Sjømilitære Samfunds lokaler på KJV i Horten er blant de steder han har utøvd sitt yrke. Han fikk tilsammen fem barn. Det første ble født i Fredrikstad, de øvrige fire i Horten. Min bestefar, Bjørn, er nummer tre i rekken.

Men det som gjør oldefar så spennende for meg, er at han nok egentlig ville være kunstmaler, og at han også arbeidet iherdig for å oppnå denne status. Han gikk en tid i lære hos maleren Hans Gude som da hadde atelier i Sølvkrona i Horten. Oldefar malte en rekke bilder, men jeg har kun sett tre av dem. De er avbildet på denne siden. De bærer preg av at han malte som sine samtidige male-kolleger og at han kanskje var sterkt påvirket av sin læremester Hans Gude.

Dette fatet - eller lokket - er av metall og er trolig et tidlig arbeide av Martin. Det er ikke signert og ikke påført noe årstall, men motivet er trolig fra Apenes og stranda nedenfor Sølvkrona. Jeg har fått det av min onkel Reidar Thorkildsen - barnebarn av Martin.

Dette maleriet er signert og datert 1880 og er helt klart influert av Gude. Landskapet er muligens hentet fra fantasien. Fjellenes formasjon tyder på en romantisk sammenblanding av Vestlandet og nord-Norge. Skyene er vakkert og dunlett formet.
Martin ble tydeligvis dystrere med årene. Dette er signert og grundig datert til 24. august 1890. Det er svært detaljert i det mørke partiet til venstre, men detaljene er vanskelig å skjelne selv på originalen i godt lys. Dette var kanskje ikke det bildet han var mest fornøyd med. Himmelen, skyene og månen har ikke den realismen oldefar synes å ha etterstrebet.

Jeg vet altså ikke hvor mange malerier han rakk å male i sitt korte liv. Men etter hans død, måtte kona Jenny Vilhelmine Nygaard Thorkildsen (født i Fredrikstad 1858) benytte hans etterlatte arbeider for å bytte til seg mat til seg selv og ungeflokken. Den yngste var bare tre år da hun ble faderløs.

Om Martins død foreligger det to versjoner: Den første hevder at han døde av tuberkulose. Den andre at han druknet i Horten-kanalen etter en belivet aften. I dag (16.03.01) vet jeg hva som er sant. Jeg har lest kirkeboka over døde i 1898. Etter Martins navn, står det at dødsårsaken er lungetuberkulose. Da får jeg slå meg til ro med den "kjedelige" versjonen. Martin må tilgi meg at jeg i mange år har markedsført druknings-versjonen fordi jeg syntes den var "tøffere". Antagelig var lungetuberkulose-versjonen tøff nok.

Enkelte har påstått om ham at han likte å omgås mennesker over sin egen stand og at han kledde seg "snobbete" - noe som skal ha medført stempelet "spradebass". Personlig tror jeg dette skyldes at han i ånden først og fremst var en kunstner - ikke en håndverker og arbeider. Dette ga seg rimeligvis utslag i væremåte, omgangsform og klesdrakt - som igjen skapte skepsis blant andre i arbeiderklassen.

Dersom du vet noe om Martin Thorkildsen eller hans malerier, så send meg en epost.
Tilbake

Denne siden er laget den 17.03.2001 av Terje Rønnes. Korrektur: KG. Sidens adresse er http://www.terjeronnes.com/martin.html. Du må gjerne kopiere bilder og tekst til privat bruk.

}