Oppdatert 28.januar 2014

Dersom du klikker på et bilde, vil du få det opp i et større format, samt - på de eldste av dem - informasjon om tittel, årstall det er malt, størrelse, om ramme er inkludert og pris. Om ikke annet er oppgitt, er bildene malt i akryl på lerret. PE = Privat eiet.


Click on a thumbnail to enlarge, and - for the oldest of the paintings - get information about the titel, the year it was painted, its measure, if frame is included and the price in Norwegian Kroner (NOK/NKR). ("SOLGT"= SOLD, "PE"= Private owned). If nothing else is mentioned - the pictures are painted with acrylic on canvas.

"Sky i solnedgang"" / "Cloud at sunset". 50 cm x 40 cm. PE. 2013.

"Jeg er HER 2"" / "I'm HERE 2". 80 cm x 60 cm. 4000 NOK. 2013.

"Kveld" / "Evening". 80 cm x 60 cm. 4000 NOK. 2013.

"Avgrunn 1" / "Abyss 1". 70 cm x 50 cm. 4500 NOK. 2013.

"Exit". 70 cm x 50 cm. 4000 NOK. 2013.

"Mann med sky" / "Man with cloud". 50 cm x 60 cm. 3000 NOK.2013.

"Harley'en på broen" / "The Harley on the bridge". 80 cm x 80 cm. PE. 2013.

"Stormlatter" / "Storm laughter". 80 cm x 100 cm. 6500 NOK. 2005/2013.

"The rider". 80 cm x 100 cm. PE. 2005/2013.

"Stien"/ "The path". 60 cm x 50 cm. 3500 NOK. 2012.

"Avgrunn"/ "Abyss". 60 cm x 80 cm. 4000 NOK. 2012.

"Fanken. Nå kommer pingvinen igjen!"/ "Shit. Here comes the penguin again!". 53 cm x 73 cm. 4500 NOK. 2012. (Repainted)

"Ballongen"/ "The balloon". 50 cm x 60 cm. 5500 NOK. 2012.

"Regnbuen"/ "The rainbow". 50 cm x 60 cm. PE. 2012.

"Klatreren"/ "The climber". 50 cm x 60 cm. 3000 NOK. 2012.

"Skeptisk"/ "Sceptical". 50 cm x 60 cm. 2000 NOK. 2012.

.

"Utsikt 0"/ "View 0". 80 cm x 80 cm. 3500 NOK. 2012

"Utsikt 1"/ "View 1". 60 cm x 50 cm.PE. 2012.

"Høst 1"/ "Autumn 1". 40 cm x 40 cm. Akryl m. sand. PE. 2011.

.

"Livet"/ "The Life". 60 cm x 48 cm. 3500 NOK. 2011

"Truselen"/ "The Threat". 60 cm x 48 cm. 2500 NOK. 2011.

"Hunden som vokter lyset"/ "The dog that guards the light". Acrylic with sand. 60 cm x 50 cm.PE. 2011.

"Øya 22.07.2011"/ "The Island 22.07.2011". 60 cm x 60 cm. Box canvas. PE. 2011.

"Den brune hunden"/ "The brown dog". 112 cm x 84 cm. På plate m ramme. 2011.

"Djevelen spiller piano"/ "The Devil plays the piano". 60 cm x 80 cm. PE. 2011.

"Omaha Beach 2011". 50 cm x 100 cm, box canvas. PE. 2011.

"Samtalen" ("The conversation"). 60 cm x 80 cm. 5500 NOK. 2011.

"Lys" ("Light"). 116 cm x 89 cm. 9500 NOK. 2011.

"Blues". 80 cm x 60 cm. 7500 NOK. 2010.

"Jeg er HER!"/"I'm HERE!". 80 cm x 60 cm. 5500 NOK. 2010.

"Fullmåne"/"Full moon". 80 cm x 100 cm. PE. 2010.

"Inngangen"/"The entrance". 73 cm x 102 cm. Akryl på plate/acrylic on panel. Framed. PE. 2010.

"Maleren"/"The painter". 60 cm x 80 cm. 6500 NOK. 2010.

"Eik i solnedgang"/"Oak at sunset". 40 cm x 50 cm. 2500 NOK. 2010.

"Blomsten"/"The flower". 65 cm x 48 cm. Framed. PE. 2010.

"Å mate flere helikoptre"/"To feed several helicopters". 73 cm x 41 cm. 2010. 3500 NOK. 2010.

"Gjestene lot seg ikke imponere av måltidet"/"The guests were not impressed by the meal". 60 cm x 80 cm. 2010. 6500 NOK. 2010.

"Landskap med helikopter", ("Landscape with helicopter"),73x54 cm. 4500 NOK. 1998-2010. Ny versjon av/new version of

"109 år for sent", ("109 years late"), 41x33 cm. PE. 2010.

"Velkomst 1", ("Welcome 1"), 30x40 cm. PE. 2009.

"Mann og keiser", ("Man and emperor"), 60x80 cm. 6000 NOK. 2009.

"Å mate helikopteret", ("To feed the helicopter"), 60x80 cm. 6500 NOK. 2009.

"Komponisten", ("The composer"), 60x80 cm. PE. 2009.

"Hva skjer 'a?", ("What's up?"), 60x80 cm, 5500 NOK. 2009.

Mer/more

Home

Kontakt meg/ mail me


Denne siden ble sist revidert 26. mai 2017 av Terje Rønnes. Sidens hjem-adresse er: http://www.terjeronnes.com. ©Du kan kopiere tekst og bilder til privat bruk. You may copy text and images for private use only.